GRUNDERNA I KINESIOLOGI

FÖRORD

 

Kinesiologi är en metod för att undersöka och behandla olika avvikande tillstånd i kroppen. Metoden utvecklades av den amerikanske kiropraktorn George Goodheart, D.C., som på sextio- och sjuttiotalet grundade Applied Kinesiology. Sedan dess har det utvecklats mer än femtio olika grenar av kinesiologi, som alla har muskeltestning som gemensam nämnare.

Muskeltestning kan delas upp i två huvudgrupper:
- Manuell muskeltestning för att hitta och behandla obalanserade muskler. Dessa    muskeltester är baserade på boken "Muscles, Testing and Function", av Henry Kendall.
- Testning med en s.k. indikatormuskel för att kunna kommunicera direkt med en         persons kropp och undermedvetna.

Obalanser i musklerna bör behandlas och korrigeras i förebyggande syfte, de kan annars med tiden ställa till med strukturella problem. Hypotoniska (svaga) muskler har t.ex. alltid hypertoniska (överstarka) antagonistmuskler. Denna typ av obalans kan leda till att en kota dras snett, eller andra typer av strukturella felställningar.
Tekniken att använda en muskel för att ställa frågor och få svar, är unik och finns bara i kinesiologi. En sådan muskel kallas indikatormuskel och med den kan man hitta och lokalisera ett problem, dess grundorsak, typ av problem och hur det bör behandlas. Allt detta är möjligt eftersom kroppens celler och det undermedvetna redan innehåller denna information. Kroppen vet vad som är fel!
De tekniker som används i kinesiologi är effektiva och ofarliga. De har hämtats från olika länder och går utmärkt att kombinera med andra former av behandling, såväl modern läkarbehandling, som olika typer av alternativmedicinisk behandling. Eftersom kinesiologisk muskeltestning inte är beroende av placeboeffekt, eller av verbal kommunikation, är den även lämplig för testning och behandling av t.ex djur.

Några av de behandlingsmetoder som används är:
- Muskelbalansering.
- Massage av muskler, bindväv och kroppens reflexpunkter.
- Akupunktur utan nålar.
- Behandling av de bioelektromagnetiska systemen (chakrasystemet m.fl.).
- Stresslindring och mentala omprogrammeringar.
- Muskeltestning av toleranser och allergier.
- Kost- och näringsråd.

MENTALA OCH EMOTIONELLA PROBLEM

Sjukdomar indelas ofta i fysiska åkommor, psykiska problem och psykosomatiska sjukdomar. De psykosomatiska sjukdomarna (där psyket påverkar sjukdomsbilden), avfärdas ibland som "inbillningssjuka", den sjuke har "hittat på" sin sjukdom och tror så starkt på den att han verkar vara "sjuk på riktigt". Det vore nog inte helt fel att kalla alla sjukdomar psykosomatiska - vårt psyke och våra känslor spelar en oerhörd roll både vad gäller att dra på oss sjukdomar, som att bota oss från dem. Lika väl som det finns de som har "tänkt sig sjuka", så finns det de som har "tänkt sig friska". Prognosen är dålig, minst sagt, för en människa som inte vill bli frisk.
Healing är ett ofta missbrukat och missförstått ord. Man kan inte bota en annan människa - det kan bara den människan göra själv. Var och en är sin egen healer!  Det finns dock exempel på personer som verkar ha en speciell förmåga att via handpåläggning, eller någon form av annan behandling, starta och stötta den sjukes egen läkningsprocess. Låt oss gärna fortsätta att kalla sådana personer för "healers", så länge vi är medvetna om att det ändå är den sjuke som botar sig själv!
Verklig healing är andlig healing. För mig innebär det bl.a. att man bör hjälpa patienten att förstå varför han eller hon har fått sin sjukdom, eller det problem som man behandlar. Man kan också uttrycka det så att man hjälper P. att få en bättre insikt och sjukdomsbild.
Det är min uppfattning att ingen människa blir sjuk, eller får ett problem, utan orsak. Jag tror vidare att vi väljer de problem och sjukdomar som vi behöver gå igenom för vår andliga utveckling här på jorden. Först när vi har lärt oss, vad det nu kan vara som vi inte kan lära oss på annat sätt, så kan vi befria oss från sjukdomen.
Detta förutsätter givetvis att sjukdomen inte har gått för långt. En storrökare som efter 30 år inser att det där kanske inte var så nyttigt för hälsan, har nog tyvärr grävt ned sig för djupt i sin grav.  
Vid allvarliga problem bör grundorsaken sökas och åtgärdas. Om inte det görs, är det risk att samma problem, eller ett av liknande slag, snart dyker upp igen.
Min gode vän och lärare Richard Duree har uttryckt samma uppfattning:
"Jag vill ändra patientens medvetande och livsmönster. Jag börjar med att skapa en förtroendeingivande och ofarlig relation till personen, så att han eller hon känner sig trygg. När patienten sedan börjar känna de positiva effekterna av behandlingen, kan jag sakta börja ändra de negativa attityder och känslor som är relaterade till problemet och ta reda på vad som ligger till grund för problemet.
Det tar i allmänhet ca sextio dagar att ändra en persons dominerande attityder och livsvanor. Detta gäller också dominerande och felaktiga rörelsemönster, vilka i regel hänger ihop med problemet. Problemet måste alltså angripas från två håll - psykiskt och fysiskt."

Innehållsförteckning:


Förkortningar                             5
Förord                                        6
Introduktion till muskeltestning   9
Hur man utför en muskeltest    10
Muskelplanscher                     12
Tabell över muskeltesterna      14
Deltoideus anterior, medialis    16
Pectoral mayor - PMC              19                      
Pectoral mayor - PMS             20                      
Latissimus dorsi                       21
Övre trapezius                          22
Supraspinatus                           23
Diafragma                                 24
Abdominis                               25
Quadratus lumborum                26
Quadriceps                               27
Tensor fascia lata - TFL            30
Psoas och Ilio-psoas                 31    
Gluteus medius                         32
Adduktorer                               33
Gracilis                                     34
Gluteus maximus                      35
Hamstrings                               36
Grundläggande begrepp
Terapilokalisering                    37
Indikatormuskel                      40
Reflexpunkter, propioceptorer
De vaskulära reflexpunkterna   42
Plansch NV-punkter                 44
De lymfatiska reflexpunkterna   45
Plansch NL-punkter                  47
Olika energitillstånd i muskler  49
Balanserade muskler                50
Muskelspolar                            51
Pauslåsning                              53
Test med substitutmuskel                   56
SNEAK-test                                      57
Prioritet                                    58
Grundorsak                              59
Provocera muskeltestningen     61
Behandlingsschema                  62
Kroppens energiflöden   
Energiflöden                            64
Meridianer                                65
Yin och yang                            66
5-elementsmodellen                  67
Meridiansystemet                      68
Meridianflöden                         69
Meridianernas start/slutpkt.       71
Magnetterapi                            74
Biomagnetism                          75
Mentala och emotionella problem
Mentala/emotionella problem   76
Mental stress                            79
Emotionell omkoppling           81
Temporalknackning                 82
Växelgång                                84
Egenvårdsprogrammet              87
Biosbrickan                              89
Epilog                                      90