Innehållsförteckning:                                   
Anatomiska termer                                
Ryggens viktigaste muskler                         
Ryggraden och tillhörande ben
Lovett reactor                          
Grundläggande kinesiologi                                                       
Meridianer                                                  
Olika akupunktsbehandlingar                                
Egenbehandlingar
Problem i rygg och nacke                  
Kotsubluxationer och kotfixeringar                                                    
Nervrotsproblem                                                   
Testning och behandling av nacken                                                      
Testning och behandling av bröstrygg                               
Testning och behandling av ländrygg och höft                 
Testning och behandling av bäcken            
Testning och behandling av knän och fötter                              
Testning och behandling av axlar, armar och händer                                     
Behandling av epikondylit och karpaltunnel         
Testning och behandling av kraniella ben och suturer    
Strukturell kinesiologi            

FÖRORD.
Många människor lider av olika ledbesvär och kotproblem, ofta orsakade av för mycket stillasittande och/eller för lite motion. Muskler som inte används tillbakabildas och blir svagare, och med tiden tål man allt mindre av de påfrestningar som hör till många av våra dagliga aktiviteter. Att lyfta en låda eller liknande med kroppen i fel ställning, kan räcka för att utlösa det ryggskott som vi normalt aldrig borde ha fått! Starka muskler utgör ett bra skydd och fungerar som stötdämpande kuddar för benen i kroppen och inre organ.
Smärta är kroppens sätt att tala om för oss att någonting är fel. Detta fel bör sökas och åtgärdas, varvid smärtan som regel minskar eller försvinner. Att bara lindra eller ta bort smärtan utan att behandla problemet, är ungefär lika intelligent som att slå sönder den blinkande lampan för oljemätaren och köra vidare i tron att nu är problemet avhjälpt, lampan blinkar ju inte längre!
Den mest kända behandlingsformen för dessa typer av problem är kiropraktik. Andra kända metoder är naprapati och osteopati. Under årens lopp har man närmat sig varandra så att det ofta är omöjligt att skilja de olika metoderna åt. Idag är det terapeutens skicklighet som är det viktigaste, inte vilken metod han, eller hon är utbildad i.

 


RYGGSKOTT
Ryggskott (lumbago) är en akut reaktion på en obalans i nedre delen av ryggen. Det kännetecknas av intensiva smärtor i ländryggen och korsryggen, med eller utan utstrålning.
AKUT RYGGSKOTT
Smäller till som en blixt från klar himmel, med svåra smärtor och muskelkramper.
KRONISKT RYGGSKOTT
Innebär ett tillstånd av mer eller mindre ihållande smärtor under mer än 2 månader. 
Orsaker:
Muskelsträckning vid felaktiga lyft eller arbetsställningar.
Svaga och /eller överstarka muskler.
Obalanser mellan agonist- och antagonistmuskler.
Symtom:
Konstant värk.
Smärta vid minsta rörelse.
Onaturlig kroppshållning p.g.a. smärtan.
ISCHIAS
Lumbago ischias innebär en inklämning eller irritation av någon av  ischiasnervens förgreningar. Detta kan ske vid nervroten eller vid piriformismuskeln och ger i regel utstrålande smärtor som följer ett visst mönster.

 
KOTPROBLEM

LUXATION
Luxation betyder att kotan (eller en led) är vriden ur led. I ryggraden är det ett allvarligt, ofta livshotande tillstånd, som leder till förlamning, eftersom nervsignaler inte längre kan förmedlas till hjärnan. 
SUBLUXATION
Subluxation innebär en liten förskjutning av ledytorna mellan ben eller kotor. Tillståndet involverar endast en kota (eller led) och kan ofta upptäckas på röntgen.
Subluxationer kan uppstå i sidled eller framåt/bakåt.
Orsaker:
Medfödda felställningar.
Förslitning, osteofyter eller tumörer.
Fel i kota, fot, knä, höft, bäcken etc.
Symtom:
Smärtor i ryggen, ibland utstrålande i ett eller båda benen.
Försvagade och obalanserade muskler.
Domningskänslor.
Stickande eller surrande känslor i benen.

HUR MAN TESTAR OCH BEHANDLAR KRANIELLA BEN OCH SUTURER
De zick-zackmönstrade sömmarna mellan skallens ben, suturerna, är utformade för att på bästa sätt skydda hjärnan samtidigt som de ska tillåta skallbenen att växa under uppväxtåren. Suturerna medger små rörelser även hos vuxna individer, m.a.o. de förbenas inte vid en viss ålder.    
Hjärnans ventriklar utvidgar och drar ihop sig i en automatisk, rytmisk rörelse. Denna s.k. primärandning påverkar bl.a. cerebrospinalvätskan och dura mater, och ger upphov  till den kraniosakrala primärandningen. Denna "andning" är inte det samma som den vanliga andningen och hjärtats puls, men påverkas ändå av dessa.      Frekvensen är 10 - 14 pulsationer per minut och sjunker till ca hälften vid vila.  
De mikroskopiska rörelserna mellan skallbenens suturer, och den subtila pulsationen i den kraniosakrala primärandningen, kan i regel bara kännas av de läkare och terapeuter som har tränat upp sin känslighet att förnimma dessa.
Vanliga orsaker till obalanser och deformationer i skallben och suturer är trauma mot huvudet. Vid behandling av många patienter med whiplashskador når P. en platå och blir inte bättre förrän eventuella kraniella fel utreds och behandlas.