Magnetterapi, en gren av magnetbehandling, är en gammal behandlingsmetod, känd från olika delar av världen. En enkel magnet kan lindra och ta bort smärttillstånd lika effektivt som många medicinska preparat, men utan dessas ofta negativa bieffekter.
Magneten har två poler (negativ och positiv) med olika effekter och påverkan. Den negativa polen är blå och används för att eliminera eller lindra smärta vid akuta tillstånd, samt för att behandla och dämpa inflammationer och infektioner.
Människokroppen har en naturlig läkningsförmåga som utlöser en ökning av cellernas negativa spänning. Magnetens minuspol förstärker denna negativa cellulära spänning när den appliceras över skadestället, vilket ökar kroppens självläkningsförmåga. Minuspolen har en sänkande verkan.
Den positiva polen är röd och används för att öka den cellulära spänningen vid skadestället. Den är därför lämplig att använda vid kroniska tillstånd som inte är inflammerade, som t.ex muskelbristningar, muskelstelhet, atrofi, artros, benbrott, ligament- och senskador, ärrbildning, rehabilitering etc. Pluspolen ska inte användas mot inflammationer eller tumörer. Magneten appliceras med kirurgisk tejp. Den pol som ska användas placeras mot huden vid skadestället, dvs vid akuta problem sätter man minuspolen mot kroppen, och vid kroniska problem (som inte är inflammerade eller infekterade) ska pluspolen vändas mot kroppen. Vid öppna sår, eller infektioner, bör man lägga en steril gasbinda mellan huden och magneten. Magneten bör sitta ett par dagar, upp till en vecka, beroende på graden av skada. Magneterna kan återanvändas gång på gång.
Kontraindikationer:
Inga kända kontraindikationer eller obehag har konstaterats vid magnetbehandling av olika slag, varken vid långvarig eller kortvarig behandling. Magneten får inte appliceras över bröstet på personer med pacemaker. Dessa mycket starka magneter (2.000 gauss) kan radera ut magnetremsan på bankomatkort och liknande, liksom skada elektronisk utrustning om de kommer i kontakt med dessa.
Magneterna kan beställas från mig, se prislistan längre fram.