Kinesiologi

Kinesiologi

Kinesiologi är ”konsten att tala med kroppen via muskeltestning”. Genom att mäta spänningen i en muskel med specifika muskeltester, kan man avgöra om det finns avvikande tillstånd och obalanser i kroppen, eller i människans psyke (emotionella problem etc).
Kinesiologi är mycket effektivt för att ställa diagnos på diverse obalanser och för att korrigera dessa, allt från muskulära spänningar och blockeringar, till allergi, mentala och emotionella problem, dyslexi m.m. Kinesiologi låter sig väl kombineras med andra terapiformer, såväl konventionella som komplimentära.

För mer information klicka på Böcker.