Reiki
Reiki

Reiki

Reiki är ett japanskt ord som betyder ungefär universell eller kosmisk energi och det är benämningen på den behandlingsmetod som har upptäckts av den japanske munken och läraren Dr. Mikao Usui i slutet av artonhundratalet.

Reiki

Alla stora religioner omnämner profeter och andra som hade förmågan att hela med handpåläggning, som t.ex. Jesus, men det sägs inte hur detta går till. Efter många år av mödosamt forskande i gamla urkunder i olika delar av världen, och efter att ha fastat och mediterat under en lång tid, blev Dr. Usui ”upplyst” och lärde sig använda vissa hemliga symboler, samt hur man arbetar med sina händer för att hela sig själv och andra.    

Reiki

Metoden och symbolerna i reiki lärs ut direkt från en Reikimästare till en elev. Utövaren av reiki lär sig att bli en kanal för kosmisk energi (”ki”) och att öka sin förmåga att överföra denna energi till andra varelser via sina händer. Reiki kan kombineras med vilken annan metod som helst och används vid en rad av olika symtom och problem, som t.ex. stress, smärtor, ångest, nedsatt funktion i organ och kroppsdelar, vissa inflammatoriska tillstånd, huvudvärk, ledvärk och mycket mer. Behandling med reiki är mycket behaglig och effekten varierar från lindring av smärtor och besvär till fullständigt tillfrisknande.
Johnny Grimståhl är Reiki Master sedan 1992 i Reiki Usui Shiki Ryoho, som är den ursprungliga formen av Reiki, förmedlad direkt från grundaren Mikao Usui.